Letní příměstské tábory Marstafit reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016035 – Projekt je spolufinancován Evropskou unií přes výzvu MAS Serviso.

Termíny příměstských táborů 2021:

12. – 16.7. od 8:00 do 16:00 Výtvarně tvořivý tábor

19. – 23.7. od 8:00 do 16:00Příměstský tábor s keramikou a muzikohrátky

26. – 30.7. od 8:00 do 16:00 Vědecký tábor

2. – 6.8. od 8:00 do 16:00 Pohybově poznávací tábor

Termíny příměstských táborů mimo projekt OPZ

5. – 9.7. od 8:00 do 15:00 Příměstský tábor pro mrňousky

9. – 13.8. od 8:00 do 15:00 Příměstský tábor pro mrňousky

Termíny příměstských táborů 2020:

13. – 17.7. od 8:00 – 16:00 Výtvarně tvořivý tábor

20. – 24.7. od 8:00 – 16:00 Příměstský tábor s keramikou a muzikoterapií

27. – 31.7. od 8:00 do 16:00 Vědecký tábor

3. – 7.8. od 8:00 do 16:00 Pohybově poznávací tábor