Angličtina s pohybem

Vhodné pro předškoláky a děti 1.až 3.třídy

 • nepřímé učení
 • využití her, pohybu a interaktivní tabule
 • aktivace všech smyslů
 • rozvíjení představivosti
 • upevňování znalostí
 • užití cizího i mateřského jazyka
 • pozitivní motivace
 • individuální přístup
 • motorické dráhy, padák

Divadelní kroužek

Divadelní kroužek pro děti od cca 6 do 14 let si bere za cíl pracovat na přirozeném hereckém projevu dětí a vyjadřování před publikem, podpory fantazie, kvalitní mluvě a práci s gesty.

Kroužek by měl mít výchovnou, estetizující a kultivující funkci. Děti si zde mohou trénovat komunikaci či asertivitu, objevovat a rozvíjet své umělecké nadání, kreativitu, spontaneitu a podobně. V rámci kroužku budou hrát hry zaměřené jak na pohyb, tak na verbální schopnosti a paměť.

Naším cílem je, aby každé dítě dostalo možnost být vším, čím může, čím chce a čím je, s respektem na ostatní a nebálo se jít dál, ptát se, komunikovat, vést dialog, naslouchat, hledat a objevovat.

Samozřejmě budeme hrát také divadlo. A to jak známé pohádky a divadelní hry, tak vlastní tvorbu. Společně vymyslíme příběh, scénář, kostýmy, role, repliky a další potřebné součásti divadla.

Fitness kroužek

 • Máš rád aktivní sport a pohyb celkově?
 • Chceš zvýšit fyzičku, proměnit svoji postavu, naučit správně dýchat, posilovat, protahovat?
 • Zajímá Tě fitness a nevíš, jak začít? Jak se stravovat, co dělat, aby Tvé tělo využilo živiny tak, jak má?
 • Chceš vyzkoušet různé cvičební pomůcky a styly pod vedením zkušených trenérů?
 • Je potřeba vybrat vhodné kompenzační cvičení k Tvému jednostrannému sportu?

Hledáme disciplinované holky a kluky, kteří chtějí něco změnit. Je Ti 10 a více? Právě pro Tebe otevíráme úspěšný cvičební program, kde si tohle všechno pod naším vedením vyzkoušíš, zažiješ si správné techniky, začneš uvažovat o svém těle, sportu a stravě jinak.

Gymnastika

Cílem je všeobecný pohybový rozvoj dětí. Gymnastika s prvky atletické přípravy tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové programy i zdravý pohybový rozvoj dětí.

prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových dysbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM (sport) či špatným sezením u počítače

 • základní dovednosti s NÁČINÍM jako jsou švihadlo, obruč, kruh a další. Speciální cvičení s náčiním je zaměřené na KOORDINACI celého těla a souhru dolních a horních končetin.
 • agility cvičeními rozvíjející RYCHLOST A OBRATNOST a přirozený pohyb. Tato cvičení jsou ve formě PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH či proudových cvičení, kde děti přelézají, podlézají, šplhají, vyhýbají se překážkám apod.
 • základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“.
 • týmové HRY se zaměřením na kooperaci a komunikaci mezi dětmi.
 • koordinace hrami a průpravou, která je věnována SVALOVÉ FLEXIBILITĚ a správnému dýchání

 Naší hlavní snahou však zůstává to, aby děti lekce bavily a na každou další se těšily.

Kreativně a s pohybem

Kroužek je zaměřen na tvořivé činnosti, které podporují dětskou představivost, fantazii, kreativitu, estetické cítění a smysl pro detail. V druhé části se věnujeme rozvoji pohybových dovedností dětí. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 6 let.

Děti se naučí:

Výtvarné činnosti – pracovat a využívat různý výtvarný materiál a přírodní materiál.

Pohybové hry – radost z pohybu, soutěživost, smysl pro disciplínu, dodržování pravidel.

Hudebně-pohybové hry – vnímání rytmu, posilování sebevědomí, záměrné zapamatování textu.

Smyslové hry – vnímání všemi smysly, procvičení verbální a nonverbální komunikace.

Poznávací činnosti v přírodě – vnímání živé a neživé přírody kolem nás, poznávání okolí.

Záměrem kroužku je vybudování pozitivního vztahu k aktivnímu využití volného času.

Kroužek pro zvídavé hlavy

 • kroužek zaměřený na osvojování technických vědomostí, dovedností a návyků. Vytváříme kladný vztah k technice, fyzice a matematice, rozvíjíme tvořivé myšlení. Seznámíte se s fyzikálně matematickými pokusy a logickými hry. 
 • Vyzkoušíte si práci s různými stavebnicemi (iTriangle, Merkur, Lego), fyzikálními čidly pro měření většiny fyzikálních veličin (vzdálenost, hluku, teplota, světlo, pH, vodivost …). Sestavíte vlastní vozítka a rakety, přístroje pro měření času. Dozvíte se zajímavosti z oblasti matematiky, jak si usnadnit práci při výpočtu příkladů. 

Kroužek vede úžasná lektorka, učitelka fyziky a matematiky.

 • Vhodné pro děti od 10 let

Pohybové a míčové hry

 • Kroužek je zaměřený na všeobecnou tělesnou průpravu a sportovní hry. Děti se naučí základní herní dovednosti, pravidla hry, vzájemné spolupráce a fair play.
 • Využíváme tradiční i netradiční hry (kin-ball, ringo), několik lekcí je věnováno in-line bruslím. Dle počasí hodiny probíhají i v exteriéru.

Přírodovědný kroužek

 • Děláte rádi pokusy nebo se díváte pod mikroskop na věci, které pouhým okem nespatříte? Nechcete čekat další roky, až bude vaším vyučovacím předmětem právě chemie a přírodopis? Pojďte s námi objevovat krásu přírodních věd. Ukážeme vám, že je to věda velmi zajímavá, pestrá a potřebná. Každou hodinu si zkusíte zajímavé pokusy. Ukážeme vám, jak zabarvit plamen do různých barev, co vše lze zmrazit bez použití mrazáku, vyrobíme si krystaly, podíváme se na plísně a bakterie, které máme na našem těle a mnoho dalších pozoruhodných pokusů.
 • Kroužek je vedený zábavnou formou zkušeným lektorem. Navštěvujeme zajímavá místa v rámci exkurzí. Kroužek je pro děti od 7 let.

Sebeobrana

Je Vaše dítě neposedné nebo nesmělé a vy si přejete zvýšit jeho sebevědomí nebo umírnit jeho hyperaktivitu? Nebo chcete, aby se umělo ubránit? 

Děti:

 • Posílí svou fyzickou kondici a sílu (součástí je posilování a strečink těla)
 • Stanou se pružnější a pevnější, zlepší se jejich motorika
 • Naučí, jak si neublížit (pádové techniky)
 • Kolektivní cvičení děti naučí vnímat jeden druhého, naučí si neubližovat a navzájem si pomáhat
 • Naučí se sebeobraně, sebedůvěře a disciplíně (uvědomí si, že jsou silné a nemusí to nikomu dokazovat)

Kurz sebeobrany mohou navštěvovat kluci i holky od 6 let.

Vědecký kroužek pro prcky

„A mami, kde se berou prdy? A proč je mléko bílé a obloha modrá? A proč rosteme a stárneme?“

Máte doma stejně zvídavou ratolest? Ve věku od 4 do 7 let. Zajímá se vaše dítě o věci kolem sebe a občas vás dostane do situace, kdy nevíte, co mu na jeho otázku odpovědět? Zkoumá, jak fungují věci a co se s nimi děje? Právě pro vás jsme vytvořili nový kroužek, kde vaše dítě najde odpovědi na tyto a další otázky.

Budeme zkoušet jednoduché pokusy, na kterých si vysvětlíme, jak věci fungují. Ukážeme zábavnou stránku vědy a vše přizpůsobené věku dítěte. Poslechneme si vlastní srdce, ukážeme si, jak vypadá buňka, vysvětlíme pravidla bezpečné práce a hygienické návyky, vytvoříme kapalinu, co se chová jako pevná látka, vyrobíme si zmrzlinu bez mrazáku, vytvoříme mýdla, slizáky, modelínu a spousty dalších zajímavých věcí.

Šijeme a tvoříme s Honzou

Velmi tvořivý kroužek pod vedením úžasné pedagožky s dlouholetou praxí paní Jany Červenkové, která nejen že je nadaná v rukodělných technikách, ale hlavně dokáže její získané dovednosti předat dětem.

Na co se můžeš těšit?

Šití – základy práce s šicím strojem (ušijeme polštář, tašku, zástěrku, hračky)

Práce s papírem – pletení, figurky, prostorové práce, dekorativní předměty, výtvarné techniky

Floristika – tematické dekorace, přízdoby

Textil a stuhy – výroba květin, mozaiky, ozdobné košíky

Vyrobíme si vlastní jehelníček, obal na knížku, ozdobíme polštáře a mnoho dalšího.

Svět Youtuberingu (od 7 let)

Zajímá Tě svět Youtuberů? Tak přijď mezi nás! 
V kroužku Vám prozradím tajemství o jejich práci. Vysvětlíme si, jak je možné, že se někteří dokáží svými videi uživit a jak vlastně takový marketing okolo sociálních sítí funguje.
V neposlední řadě založíme i vlastní vlog a naučím Vás něco o práci se záběry nebo střihem. Podíváme se pod pokličku sociálním sítím jako je FB, Instagram a mnoho dalšího.

Povinná pomůcka je chytrý telefon nebo tablet či iPad.

Lektorkou je bývalá regionální novinářka, kameramanka, učitelka mediální komunikace a žurnalistiky Lucka Folbergerová, DiS.

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. tříd

 •  Máš obavu ze studia na druhém stupni?
 •  Připravuješ se na jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium?
 •  Potřebuješ si upevnit nebo prohloubit vědomosti?
 • Neumíš pracovat s nervozitou při testu?

Kurz je mimo jiné zaměřen na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Poslední měsíce jsou věnovány didaktickým testům Cermat, tipy, jak s nimi pracovat.

Lektorkami jsou zkušené pedagožky s dlouholetou praxí ve školství.

Termín: září 2019 až duben 2020 (cca 30 schůzek)

Schůzky
každý pátek od 14:30 do 16:15

Místo
Vzdělávací instituce Marstafit, Čechova 508, Libochovice

Cena
2500,- Matematika
2500,- Český jazyk
3600,- Matematika a český jazyk (120,- / lekci)

Cena obsahuje studijní materiály.

Lektorky
Mgr. Jiřina Stránská – pedagog Čj, Aj
Ing. Lenka Povová – pedagog M, F