Angličtina s pohybem

Vhodné pro předškoláky a děti 1.až 3.třídy

 • nepřímé učení
 • využití her, pohybu a interaktivní tabule
 • aktivace všech smyslů
 • rozvíjení představivosti
 • upevňování znalostí
 • užití cizího i mateřského jazyka
 • pozitivní motivace
 • individuální přístup
 • motorické dráhy, padák

Keramika

Keramický  kroužek je zaměřen nejen na klasické techniky práce s keramickou hlínou (výroba z plátů, práce s engobami, modelování….), ale i na netradiční kombinaci s arteterapeutickými prvky (otisk vlastní dlaně, hmatové záznamy ….).

Náplň keramického kroužku:

 • základní techniky a postupy v modelování
 • výroba originálních ručních nádob
 • keramické techniky: výroba z plátů, vymačkávaná technika
 • keramické kachle, užitkové nádoby, hrnky, talíře, misky, svícny, masky, zvířata a originální závěsná zvonítka, zápichy…
 • dekorace keramiky engobami, barvítky, akrylem
 • cílem výuky je nejen zvládnutí a pochopení keramiky jako vyjadřovacího prostředku, ale i arteterapie, rozvoj jemné motoriky u menších dětí a radost z tvořivé práce
 • programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností
 • výuka je vedena kvalifikovanou odbornou lektorkou
 • na konci každého pololetí je v plánu výstava dětských prací

Fitness kroužek

 • Máš rád aktivní sport a pohyb celkově?
 • Chceš zvýšit fyzičku, proměnit svoji postavu, naučit správně dýchat, posilovat, protahovat?
 • Zajímá Tě fitness a nevíš, jak začít? Jak se stravovat, co dělat, aby Tvé tělo využilo živiny tak, jak má?
 • Chceš vyzkoušet různé cvičební pomůcky a styly pod vedením zkušených trenérů?
 • Je potřeba vybrat vhodné kompenzační cvičení k Tvému jednostrannému sportu?

Hledáme disciplinované holky a kluky, kteří chtějí něco změnit. Je Ti 10 a více? Právě pro Tebe otevíráme úspěšný cvičební program, kde si tohle všechno pod naším vedením vyzkoušíš, zažiješ si správné techniky, začneš uvažovat o svém těle, sportu a stravě jinak.

Gymnastika

Cílem je všeobecný pohybový rozvoj dětí. Gymnastika s prvky atletické přípravy tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové programy i zdravý pohybový rozvoj dětí.

prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových dysbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM (sport) či špatným sezením u počítače

 • základní dovednosti s NÁČINÍM jako jsou švihadlo, obruč, kruh a další. Speciální cvičení s náčiním je zaměřené na KOORDINACI celého těla a souhru dolních a horních končetin.
 • agility cvičeními rozvíjející RYCHLOST A OBRATNOST a přirozený pohyb. Tato cvičení jsou ve formě PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH či proudových cvičení, kde děti přelézají, podlézají, šplhají, vyhýbají se překážkám apod.
 • základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“.
 • týmové HRY se zaměřením na kooperaci a komunikaci mezi dětmi.
 • koordinace hrami a průpravou, která je věnována SVALOVÉ FLEXIBILITĚ a správnému dýchání

 Naší hlavní snahou však zůstává to, aby děti lekce bavily a na každou další se těšily.

Kreativně a s pohybem

Kroužek je zaměřen na tvořivé činnosti, které podporují dětskou představivost, fantazii, kreativitu, estetické cítění a smysl pro detail. V druhé části se věnujeme rozvoji pohybových dovedností dětí. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 6 let.

Děti se naučí:

Výtvarné činnosti – pracovat a využívat různý výtvarný materiál a přírodní materiál.

Pohybové hry – radost z pohybu, soutěživost, smysl pro disciplínu, dodržování pravidel.

Hudebně-pohybové hry – vnímání rytmu, posilování sebevědomí, záměrné zapamatování textu.

Smyslové hry – vnímání všemi smysly, procvičení verbální a nonverbální komunikace.

Poznávací činnosti v přírodě – vnímání živé a neživé přírody kolem nás, poznávání okolí.

Záměrem kroužku je vybudování pozitivního vztahu k aktivnímu využití volného času.

Angličtina a muzikohrátky

 

Chybí ti konverzační dovednosti v anglickém jazyce?

 • Nebo máš strach mluvit anglicky?
 • Chceš si vyzkoušet hru na netradiční hudební nástroje?
 • Zahrát skladbu bez not, naučit se poslouchat rytmus a zároveň se naučit spousty slovíček bez biflování?
 • Využít hudbu k učení, relaxaci i zklidnění?

 

Kroužek je zaměřen hlavně na konverzační dovednosti, procvičení znalostí v mluveném slově. Vše propojeno se zvuky.

Vhodné pro děti 1. stupně ZŠ.

Sportovní přípravka

Sportovní přípravka je určena pro všechny děti, které se chtějí všeobecně rozvíjet a pravidelně sportovat.

Při trénincích bude kladen důraz především na sportování pro zábavu, zdraví, budování sebedůvěry, vztahu ke sportu a zvýšení celkové fyzické kondice. Obsahem každé tréninkové jednotky budou základní pohybové dovednosti, jako jsou běhy a skoky různých forem, základy gymnastické průpravy zaměřené na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Dále je zařazeno cvičení s širokou škálou cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou různé druhy míčů a míčků, švihadla, různé druhy překážek a pomůcek pro zdokonalení dětské motoriky, rovnováhy a orientace v prostoru.

Vše je vedeno odlehčenou zábavnou formou a hrou, tak aby si děti k pohybové činnosti a sportu jako takovému vypěstovaly pozitivní vztah.

Badatelský kroužek

 • Děláte rádi pokusy nebo se díváte pod mikroskop na věci, které pouhým okem nespatříte? Nechcete čekat další roky, až bude vaším vyučovacím předmětem právě chemie a přírodopis? Pojďte s námi objevovat krásu přírodních věd. Ukážeme vám, že je to věda velmi zajímavá, pestrá a potřebná. Každou hodinu si zkusíte zajímavé pokusy. Ukážeme vám, jak zabarvit plamen do různých barev, co vše lze zmrazit bez použití mrazáku, vyrobíme si krystaly, podíváme se na plísně a bakterie, které máme na našem těle a mnoho dalších pozoruhodných pokusů.
 • Kroužek je vedený zábavnou formou zkušeným lektorem. Navštěvujeme zajímavá místa v rámci exkurzí. Kroužek je pro děti od 5 let.

Sebeobrana

Je Vaše dítě neposedné nebo nesmělé a vy si přejete zvýšit jeho sebevědomí nebo umírnit jeho hyperaktivitu? Nebo chcete, aby se umělo ubránit? 

Děti:

 • Posílí svou fyzickou kondici a sílu (součástí je posilování a strečink těla)
 • Stanou se pružnější a pevnější, zlepší se jejich motorika
 • Naučí, jak si neublížit (pádové techniky)
 • Kolektivní cvičení děti naučí vnímat jeden druhého, naučí si neubližovat a navzájem si pomáhat
 • Naučí se sebeobraně, sebedůvěře a disciplíně (uvědomí si, že jsou silné a nemusí to nikomu dokazovat)

Kurz sebeobrany mohou navštěvovat kluci i holky od 6 let.

Tanec/Dance

„A mami, kde se berou prdy? A proč je mléko bílé a obloha modrá? A proč rosteme a stárneme?“

Máte doma stejně zvídavou ratolest? Ve věku od 4 do 7 let. Zajímá se vaše dítě o věci kolem sebe a občas vás dostane do situace, kdy nevíte, co mu na jeho otázku odpovědět? Zkoumá, jak fungují věci a co se s nimi děje? Právě pro vás jsme vytvořili nový kroužek, kde vaše dítě najde odpovědi na tyto a další otázky.

Budeme zkoušet jednoduché pokusy, na kterých si vysvětlíme, jak věci fungují. Ukážeme zábavnou stránku vědy a vše přizpůsobené věku dítěte. Poslechneme si vlastní srdce, ukážeme si, jak vypadá buňka, vysvětlíme pravidla bezpečné práce a hygienické návyky, vytvoříme kapalinu, co se chová jako pevná látka, vyrobíme si zmrzlinu bez mrazáku, vytvoříme mýdla, slizáky, modelínu a spousty dalších zajímavých věcí.

Šijeme a tvoříme s Honzou

Velmi tvořivý kroužek, který předá dětem mnoho zajímavých, rukodělných technik.

Na co se můžeš těšit?

Šití – základy práce s šicím strojem (ušijeme polštář, tašku, zástěrku, hračky)

Práce s papírem – pletení, figurky, prostorové práce, dekorativní předměty, výtvarné techniky

Floristika – tematické dekorace, přízdoby

Textil a stuhy – výroba květin, mozaiky, ozdobné košíky

Vyrobíme si vlastní jehelníček, obal na knížku, ozdobíme polštáře a mnoho dalšího.

Tanec/Dance

Taneční styl s prvky hip hop, street dance, disco, R’n’B, MTV style a Funky určeny začátečníkům a mírně pokročilým.

Účast na vystoupeních.

Pro děti od 6 let.