Baletní přípravka

V rámci přípravky se děti naučí základy baletu a baletní průpravy, cvičení u tyče i ve volném prostoru včetně důrazu na protahování. Naučí se baletní i taneční techniku a rytmiku .

Pro zahřátí opakujeme základní baletní pozice, práce rukou a koordinace pohybu, správné postavení a držení těla. Poté následuje série cviků u tyče.

Tančení v diagonále, hudební hrátky, tanečky a improvizace, kdy je dětem umožněn vlastní rozvoj v pohybu do hudby.

Nejdůležitější ale je, aby tanec děti bavil a hlavně těšil.

Fitness kroužek

 • Máš rád aktivní sport a pohyb celkově?
 • Chceš zvýšit fyzičku, proměnit svoji postavu, naučit správně dýchat, posilovat, protahovat?
 • Zajímá Tě fitness a nevíš, jak začít? Jak se stravovat, co dělat, aby Tvé tělo využilo živiny tak, jak má?
 • Chceš vyzkoušet různé cvičební pomůcky a styly pod vedením zkušených trenérů?
 • Je potřeba vybrat vhodné kompenzační cvičení k Tvému jednostrannému sportu?

Hledáme disciplinované holky a kluky, kteří chtějí něco změnit. Je Ti 10 a více? Právě pro Tebe otevíráme úspěšný cvičební program, kde si tohle všechno pod naším vedením vyzkoušíš, zažiješ si správné techniky, začneš uvažovat o svém těle, sportu a stravě jinak.

Gymnastika

Cílem je všeobecný pohybový rozvoj dětí. Gymnastika s prvky atletické přípravy tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové programy i zdravý pohybový rozvoj dětí.

prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových dysbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM (sport) či špatným sezením u počítače

 • základní dovednosti s NÁČINÍM jako jsou švihadlo, obruč, kruh a další. Speciální cvičení s náčiním je zaměřené na KOORDINACI celého těla a souhru dolních a horních končetin.
 • agility cvičeními rozvíjející RYCHLOST A OBRATNOST a přirozený pohyb. Tato cvičení jsou ve formě PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH či proudových cvičení, kde děti přelézají, podlézají, šplhají, vyhýbají se překážkám apod.
 • základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“.
 • týmové HRY se zaměřením na kooperaci a komunikaci mezi dětmi.
 • koordinace hrami a průpravou, která je věnována SVALOVÉ FLEXIBILITĚ a správnému dýchání

 Naší hlavní snahou však zůstává to, aby děti lekce bavily a na každou další se těšily.

Pohybově kreativní

Kroužek se věnujeme rozvoji pohybových dovedností dětí od 3 do 6 let. Lekce je rozdělena na 45 minut pohybových aktivit, 15 minut tvoření, 

Děti se naučí:

Pohybové hry – radost z pohybu, soutěživost, smysl pro disciplínu, dodržování pravidel.

Hudebně-pohybové hry – vnímání rytmu, posilování sebevědomí, záměrné zapamatování textu, koordinace těla s hudbou.

Smyslové hry – vnímání všemi smysly, procvičení verbální a nonverbální komunikace, cviky zaměřené na nožní klenbu.

Smyslem kroužku je vybudování pozitivního vztahu k pohybu.

Sportovní přípravka

Sportovní přípravka je určena pro všechny děti, které se chtějí všeobecně rozvíjet a pravidelně sportovat.

Při trénincích bude kladen důraz především na sportování pro zábavu, zdraví, budování sebedůvěry, vztahu ke sportu a zvýšení celkové fyzické kondice. Obsahem každé tréninkové jednotky budou základní pohybové dovednosti, jako jsou běhy a skoky různých forem, základy gymnastické průpravy zaměřené na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Dále je zařazeno cvičení s širokou škálou cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou různé druhy míčů a míčků, švihadla, různé druhy překážek a pomůcek pro zdokonalení dětské motoriky, rovnováhy a orientace v prostoru.

Vše je vedeno odlehčenou zábavnou formou a hrou, tak aby si děti k pohybové činnosti a sportu jako takovému vypěstovaly pozitivní vztah.

Badatelský kroužek

 • Děláte rádi pokusy nebo se díváte pod mikroskop na věci, které pouhým okem nespatříte? Nechcete čekat další roky, až bude vaším vyučovacím předmětem právě chemie a přírodopis? Pojďte s námi objevovat krásu přírodních věd. Ukážeme vám, že je to věda velmi zajímavá, pestrá a potřebná. Každou hodinu si zkusíte zajímavé pokusy. Ukážeme vám, jak zabarvit plamen do různých barev, co vše lze zmrazit bez použití mrazáku, vyrobíme si krystaly, podíváme se na plísně a bakterie, které máme na našem těle a mnoho dalších pozoruhodných pokusů.
 • Kroužek je vedený zábavnou formou zkušeným lektorem. Navštěvujeme zajímavá místa v rámci exkurzí. Kroužek je pro děti od 5 let.

Sebeobrana

Je Vaše dítě neposedné nebo nesmělé a vy si přejete zvýšit jeho sebevědomí nebo umírnit jeho hyperaktivitu? Nebo chcete, aby se umělo ubránit? 

Děti:

 • Posílí svou fyzickou kondici a sílu (součástí je posilování a strečink těla)
 • Stanou se pružnější a pevnější, zlepší se jejich motorika
 • Naučí, jak si neublížit (pádové techniky)
 • Kolektivní cvičení děti naučí vnímat jeden druhého, naučí si neubližovat a navzájem si pomáhat
 • Naučí se sebeobraně, sebedůvěře a disciplíně (uvědomí si, že jsou silné a nemusí to nikomu dokazovat)

Kurz sebeobrany mohou navštěvovat kluci i holky od 6 let.

Taneční přípravka

V lekcích děti účinně motivujeme, pracujeme na krátkých choreografiích a improvizačních cvičeních. Děti si již plně uvědomují své tělo a cíleně s ním pracují. Ovládají své těžiště, dbají na držení těla, technicky přesně provádějí kroky a skoky, synchronizované nebo izolované pohyby. Svým pohybem mohou vyjadřovat také složitější myšlenky a příběhy. Taneční přípravka obohacuje děti o jemnost, ladnost, rytmiku a základní prvky baletu. Trénujeme také taneční gymnastiku, která zvyšuje tělesnou kondici, pohybovou flexibilitu a sílu.