LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MARSTAFIT, REG.Č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00160 35

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt v letech 2020-2022 formou nepobytových táborů realizovaných v Libochovicích zajistí péči o děti pro zaměstnané rodiče z Libochovic a okolí, primárně z území MAS Serviso v době letních školních prázdnin. Projekt řeší sladění rodinného a pracovního života.