V dnešní době má značné procento žáků problémy s obezitou, vadným držením těla, bolestmi kloubů a hlavy. Žáci sedí ve škole kolem šesti hodin denně, pokud nemají ve volném čase žádnou sportovní aktivitu, po příchodu domů se posadí k moderním hračkám jako je ipad, počítač atp. Tyto děti mají pohyb v průměru dvě vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně. Oblíbenost tělesné výchovy jako předmětu kupodivu klesá. Pokud žáky dostatečně nemotivujeme, tak jsou z tělesné výchovy často omlouvány rodiči nebo dokonce úplně osvobozeni.

Cílem kurzu je pomoci učitelům se zařazením efektivních cviků pro posílení celého těla. Ukázat učitelům, správnost daných cviků, jaké jsou novinky v posilování, na co si dát pozor a co naopak prioritně zařadit. V neposlední řadě pomoci z tělesné výchovy udělat opět oblíbený a potřebný předmět.

Cvičební program připravily fyzioterapeutka, fitness trenérka a učitelka zdravotní tělesné výchovy. Všechny cviky jsou odzkoušené v praxi při hodinách TV a žáci z hodin odcházejí nadšeni.

Účastníci programu si sami procvičí minimálně pět až deset cviků pro každou svalovou partii těla. Ukážeme účastníkům různé snadno dostupné pomůcky pro cvičení (balanční podložky, masážní míčky, různé úseče, spolužák), poradíme, kde pomůcky sehnat nebo jak si pomůcky vyrobit.

Cena: 1190,- za účastníka

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina: všichni pedagogové