VLASTNOSTI LÁTEK, VÝROBA VĚDECKÝCH HRAČEK – prožitkovými experimenty s dětmi pozorujeme různá skupenství látek, analyzujeme neznámé vzorky, zkoumáme různé vlastnosti látek. Vyrobíme si několik vědeckých hraček, díky kterým zaujmeme nejenom děti.