Tento úspěšný akreditovaný vzdělávací program vám nabídne v každé části více než patnáct skvělých pokusů, které jsou zařaditelné do výuky v rámci ŠVP. Jednotlivé díly na sebe nikterak nenavazují, tedy je jedno, kterou částí začnete. Díky některým experimentům žákům demonstračně ukážete probírané učivo, díky dalším jim prakticky upevníte již nabyté znalosti. Pokud některé experimenty budete znát, věřte, že my vám ukážeme další způsoby jejich prezentace, a to s jediným cílem, zaujmout co nejvíce žáků a nadchnout je pro chemii. Upřednostňujeme zážitkovou pedagogiku, tedy si prožijete většinu experimentů. Odnesete si od nás vypracované návody včetně fotodokumentace a malý dárek v podobě pomůcek pro minimálně jeden úspěšný pokus. Kurz nabídne i několik her, díky kterým lze procvičovat a upevňovat vykládané učivo.

Cena: 1500,- za účastníka

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Cílová skupina: učitelé chemie, fyziky ZŠ a SŠ