Cílem tohoto kurzu je zpestřit hodiny výtvarné výchovy o jednoduché, zábavné a poučné pokusy, které s výtvarnou výchovou přímo souvisí a zároveň žáky něco nového naučí. Chceme pomoci probudit v žácích zájem o přírodní vědy, naučit je zkoumat a případně inspirovat ke studiu v oboru.

Pro účastníky kurzu je připravena řada jednoduchých, bezpečných, časově a finančně nenáročných pokusů, které lze aplikovat během výuky. Na těchto výtvarně-chemických pokusech žákům lze snadno vysvětlit děje, které se dějí kolem nás. Většinu výrobků si mohou žáci odnést domu nebo vystavit ve třídě. Součástí kurzu jsou vypracované pracovní listy pro učitele, s fotodokumentací a přesnými návody. Opět se jedná o zážitkovou pedagogiku, tedy si vše vyzkoušíme a ukážeme.

Pomůcky i pokusy jsou voleny s ohledem na věk žáků a možnosti školy. Součástí kurzu jsou vypracované pracovní listy předváděných experimentů a mnoho dalších pomůcek, které usnadní výuku.

Cena: 1300,- za účastníka

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina: všichni pedagogové