Díky sofistikovaným experimentům se děti hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Zařazen je vždy alespoň jeden „matlací“ experiment, jehož produkt si děti odnesou domu. Naším cílem je u dětí a žáků probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují. V MŠ a na 1. stupni ZŠ lze zařadit environmentální bádání nebo po předchozí domluvě uzpůsobit program přímo dle požadavků dané školy. Dále se specializujeme na doplnění praktické výuky pro 8. a 9. ročníky ve školách, kde nemají patřičné vybavení. Po domluvě s vyučujícím připravíme program přímo dle ŠVP dané školy.

Děti / žáci jsou rozděleni do skupinek po max. čtyřech. Ideální počet pro jedny laborky je cca 20 dětí / žáků. Vhodné pro děti již od 2,5 let.

Cena: 2000,- (90minut) + doprava lektorů – vhodné pro předškoláky MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

1500,- (60 minut) + doprava lektorů – vhodné pro MŠ