V dnešní době má značné procento žáků problémy s vadným držením těla (skolióza), bolestmi kloubů a hlavy. Žáci sedí ve škole kolem šesti hodin denně, pokud nemají žádnou sportovní aktivitu ve volném čase, po příchodu domů se opět posadí k moderním hračkám jako je ipad, počítač atp. Dost dětí volí jako volnočasovou aktivitu jednostranné sporty (fotbal, florbal, basketbal, tenis, hokej…), kompenzace jednostranného zatížení je minimální. Žáci poté trpí bolestmi zad, objevuje se u nich v brzkém věku skoliotické držení těla. Oblíbenost tělesné výchovy jako předmětu kupodivu klesá. Pokud žáky dostatečně nemotivujeme, tak jsou z tělesné výchovy často omlouvány rodiči nebo dokonce úplně osvobozeni.

Cílem kurzu je pomoci učitelům se zařazením efektivních cviků pro protažení celého těla. Ukázat učitelům, správnost daných cviků, jaké jsou novinky v protahování, na co si dát pozor a naopak, co prioritně zařadit.

Cvičební program připravily fyzioterapeutka, fitness trenérka a učitelka zdravotní tělesné výchovy. Všechny cviky jsou odzkoušené v praxi při hodinách TV a žáci z hodin odcházejí nadšeni.

Účastníci programu si sami procvičí minimálně pět cviků pro každou svalovou partií těla. To vše pod dohledem dvou lektorů. Ukážeme účastníkům různé snadno dostupné pomůcky využitelné ve strečinku těla, poradíme, kde pomůcky sehnat nebo jak si pomůcky vyrobit.

Cena: 1190,- za účastníka

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina: všichni pedagogové