Lektorka kurzu vybrala řadu zajímavých a v praxi ověřených pokusů s cílem zaujmout i téměř „nezaujmutelné“ žáky a dále rozvíjet vědomosti žáků v oblasti přírodních věd. Jedná se převážně o pokusy, které jsou vizuálně efektní, a navíc zvyšují teoretické i praktické dovednosti žáka. Lze využít jako sadu pokusů pro tzv. Science show na začátku roku 8. třídy nebo nižších ročníků s cílem přitáhnout žáky k přírodním vědám.

U části pokusů je dbán důraz na samostatnost práce žáka nebo práce ve skupině, učitel figuruje pouze jako průvodce a dohlížející osoba. Žáci sami plánují a provádějí experiment. Po skončení pokusu vždy následuje vyhodnocení a prezentace výsledků před třídou. Žáci se učí samostatnosti nejen myšlení, ale i práce nad zadaným úkolem. Kurz poskytne učitelům zásobník efektních pokusů, které lze zařadit do výuky. Pomůcky jsou dostupné a pokusy časově zařaditelné do běžné vyučovací hodiny. Součástí kurzu jsou vypracované pracovní listy předváděných experimentů a mnoho dalších pomůcek, které usnadní výuku chemie.

Cena: 1000,- za účastníka

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Cílová skupina: učitelé chemie, fyziky ZŠ a SŠ