Bolest zad a vadné držení těla není už jen záležitostí dospělých. V dnešní době má značné procento dětí problémy nejen se zády, ale trápí je i bolest kloubů, hlavy. Pokud už děti vyvinou sportovní aktivity typu fotbal, florbal, basketbal, tenis, hokej atp., jsou jednostranně přetěžováni s minimální kompenzací svalových dysbalancí. Přirozený pohyb z běžného života dítěte mizí a čím dál tím více děti věnují nesprávnému sedu (ve škole, doma u počítače, tabletu, telefonu).

U dětí se objevuje skoliotické držení těla, plochonoží. Oblíbenost tělesné výchovy jako předmětu kupodivu klesá, a proto je potřeba dětem ukázat, že pohyb má smysl ?

Cílem kurzu je pomoci pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům se zařazením efektivních cviků pro protažení a posílení celého těla za využití různých balančních pomůcek typu Roller, Bosu, balanční čočky a úseče. Ukázat správnost daných cviků, jaké jsou novinky v posilování a protahování, na co si dát pozor a naopak, co prioritně zařadit. A to vše s cílem zaujmout.

Cvičební program připravily fyzioterapeutka, fitness trenérka a učitelka zdravotní tělesné výchovy. Všechny cviky jsou odzkoušené v praxi nejen při hodinách TV ale i při sportovních kroužcích pro děti od 4 let. Děti na cviky většinou reagují pozitivně.

Účastníci programu si pod dohledem lektorů procvičí veškeré cviky sami na sobě.

Cena: 1660,- za účastníka

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Cílová skupina: všichni pedagogové