Cílem tohoto osmihodinového programu je podpora polytechnického vzdělávání. Cílíme rozvoj znalostí v technickém a přírodovědném prostředí již od mateřské školy. Kurz nabízí pedagogům vypracované pracovní listy, na kterých lze dětem a žákům správně zafixovat pracovní postupy a návyky. Díky připraveným badatelsky orientovaným experimentům lze rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi a žáky. Každý má možnost přijít na výsledek svojí cestou. Vzbuzujeme zájem nejen o technické, ale i přírodovědné obory.

Díky připraveným a v praxi odzkoušeným experimentům učitelům usnadňujeme práci s přípravou hodiny a pomáháme jim zpestřit výuku. Děti a žáci si na připravených experimentech mohou nejen vyzkoušet, co se v teorii naučili, ale také si ověřit nabyté znalosti, popřípadě u mladších dětí zkoumat svět kolem sebe a díky praxi časem pochopit teorii. Naším záměrem je učit pro život, ne pro školu, proto většina experimentů má propojení do praxe.

Pomůcky i pokusy jsou voleny s ohledem na možnosti školy. Na konci kurzu účastníci dostanou různé typy jak a kde získat pomůcky pro svoji výuku. Veškeré pracovní listy s předváděnými experimenty účastníci dostanou v barevně tištěné podobě. Každý z účastníků si od nás odnese malý dárek v podobě pomůcek a chemikálií na minimálně jeden experiment, který mohou s žáky okamžitě zrealizovat.

Cena: 2190,- za účastníka

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: všichni pedagogové