Renata Chytilová (spec. třídy), MŠ Duha, Praha 5 – Košíře

Vzhledem k tomu, že v naší třídě jsou všechny děti zdravotně znevýhodněné, nebyla jsem si příliš jistá, zda je tento seminář vhodný i pro naše děti. Po jeho absolvování o tomto již nepochybuji a velice děkuji za příležitost se semináře zúčastnit.

V rámci semináře jsme měli možnost osobně si vyzkoušet 17 pokusů, u dvou pokusů jsme měli možnost nahlédnout na jeho přípravu (výroba octové rakety, loupání vajec pro líné) a pouze jeden pokus byl teoretický (výroba kyslíku biologickou cestou), a to z časových důvodů.

Lektoři semináře byli výborně připraveni. Na začátku každý účastník obdržel manuál, který obsahuje detailní popis jednotlivých pokusů, včetně soupisu pomůcek, postupů, vysvětlení a barevných obrázků. Na každý pokus jsme měli nachystané veškeré potřebné pomůcky, po jejich použití je lektoři okamžitě obměňovali za další potřebné. Pokusy na sebe plynule navazovaly.

Ke každému pokusu lektoři podali výklad, objasnili účel a následně slovně doprovázeli každý krok pokusu tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Případné dotazy okamžitě zodpovídali. Rovněž nás seznámili s bezpečnostními riziky při jednotlivých pokusech. Vše podávali takovým způsobem, abychom informace mohli dále předávat dětem.

Pokusy byly zvoleny tak, aby byly použitelné pro všechny věkové kategorie naší MŠ. Od nejlehčích pro malé děti, až po poměrně složité pro předškoláky. Všechny pokusy jsou pro děti přínosné – některé vedou děti k přemýšlení o fungování přírody, o šetření vodou, seznámí se s různými materiály a technikami, načerpají novou slovní zásobu, zopakují si geometrické tvary, atd. A to vše zábavnou, nenásilnou a zajímavou formou. Aby si mohly děti pokusy vyzkoušet, dostali jsme 3 sady pomůcek a materiálů.

Děkuji za skvělý zážitek.