Petra Černá – ředitelka MŠ Račiněves

Dětem se vědecké laborky moc líbily, byly spokojené a všechny věkové kategorie se do programu zapojily. Bylo to vůbec poprvé kdy jsme v naší školce realizovali podobnou akci . Na základě a úspěchu vaší hodiny hodláme v příštím roce zakoupit pro děti badatelské sady ,abychom s nimi a ve spolupráci s vámi mohly  v pokusech pokračovat .