Petra Černá – ředitelka MŠ Račiněves

Dětem se vědecké laborky moc líbily, byly spokojené a všechny věkové kategorie se do programu zapojily. Bylo to vůbec poprvé kdy jsme v naší školce realizovali podobnou akci . Na základě a úspěchu vaší hodiny hodláme v příštím roce zakoupit pro děti badatelské sady ,abychom s nimi a ve spolupráci s vámi mohly  v pokusech pokračovat .

Zábavná věda pro všechny

Ing. Lenka Reinharová – učitelka chemie, ZŠ Třebívlice

Ve středu zavítala do naší školy zábavná chemie a fyzika v podání paní Dr. Mgr. Adély Marschallové Rumlerové a jejího „pomocníka“ pana Martina Marschalla.

Science show se zúčastnili žáci sedmé až deváté třídy. S demonstrovanými pokusy pomáhali ne příliš dobrovolní dobrovolníci, ale nakonec byli všichni žáci nadšení z toho, že pronikli do tajemství fakýrů a kouzelníků. Sladkou tečkou nakonec byla jahodová a lentilková zmrzlina „uvařená“ (molekulární kuchyně) ze šlehačky, cukru a ovoce nebo lentilek za pomoci kapalného dusíku.

V Laborkách se osmáci a deváťáci stali na malou chvíli vědci, kteří zjišťovali hodnotu pH neznámých roztoků nejen přírodními indikátory, ale i přístrojem pH metrem. Vyrobili natolik přesycený roztok, ve kterém se nepotopilo vajíčko – zjišťovali, proč mořská voda nadnáší. A také se přesvědčili o tom, že některé kovy mají tvarovou paměť – pozoruhodná sloučenina Nitinol. Domů si odnášeli kromě zážitků i vlastnoručně vyrobený sliz (samozřejmě zdravotně nezávadný).

Vědecké laborky, vědecká show

Mgr. Jana Schánová – učitelka chemie ZŠ a MŠ Třebenice

Chemické pokusy, které předváděla paní učitelka, byly pro žáky velmi poutavé, zajímavé, perfektně vedené i s ohledem na bezpečnost práce. Dokázaly děti strhnout nejen k pozorování, ale i k účasti na pokusech a zdůvodňování dějů. Pokusy mohu vřele doporučit všem školám. Pro učitele je tu jen jeden problém. Žáci chtějí provádět další pokusy a dokonce škemrají i žáci 6. tříd, kteří pokusy neviděli. Takže po ukončení klasifikace pozorujeme tančící hrozinky, lodní výtah, sopku ze sody, octa a jaru, o bublinách ani nemluvím.

Dne 28. 5. 2015 naší školu navštívila paní učitelka z Libochovic spolu se svým žákem zapáleným pro chemii. Ve většině případů se na ukázky z různých předmětů těšíme jenom proto, že se nebudeme muset pár hodin učit. Ne jednou se již stalo, že bychom raději přednášku vyměnili zpět za hodiny. Ale dnešní ukázka pokusů z chemie se stala výjimkou. Paní učitelka si nás dokázala získat hned v prvních vteřinách, kdy za asistence jednoho z nás, nechala vybuchnout plechovku s vodíkem. Celá vyučovací hodina byla naplněna mnoha zajímavými pokusy a ještě více dotazy zvědavých žáků. Za bohužel tak krátkých 45 minut jsme otestovali své, jak jsme zjistili, nemalé znalosti chemie, ale zároveň jsme zjistili, kolik toho ještě o rozporuplných jevech v chemii nevíme.

Žákyně 9. třídy, ZŠ Třebenice

Vědecká show

Mgr. Martina Pastyříková – učitelka 1. stupně ZŠ Budyně nad Ohří

Školní třída plná dětí s otevřenými ústy a vpředu vyučující, kterému se žák chystá zapálit ruku! Špatný sen každého učitele? Ne, to je science show a vše probíhá pod odborným vedením Dr. Mgr. Adély Marschallové.

Po dobu celého představení byl na žácích vidět zájem a zvědavost. Všichni se chtěli pokusů účastnit a asistovat. Reagovali na otázky, snažili se vysvětlit, co viděli.

Jméno Adéla bylo po chodbách slyšet ještě nějakou dobu. Žáci chtějí vidět další pokusy. V anketě týkající se kroužků, které dětem v Budyni nad Ohří chybí, se objevuje chemie, věda, pokusy.  Natolik je program zaujal a ovlivnil. Za sebe a své kolegy a kolegyně mohu jen doporučit.

Vědecká show
PaedDr. Molinariová Romana – Základní škola Václava Havla, Poděbrady

Chci moc poděkovat za velmi zajímavé dopoledne. Pokusy se mi moc líbí a přestože některé z nich znám, ve Vašem podání a se spoustou zajímavých „vychytávek“ je to úplně jiné.

Takto bych si představovala semináře z chemie, praktické a použitelné v hodinách, se spoustou zajímavých informací. A hlavně, s tak nadšenou lektorkou chemičkou. Prostě super. Těším se na další setkání.  

Zábavné pokusy do hodin chemie

Renata Chytilová (spec. třídy), MŠ Duha, Praha 5 – Košíře

Vzhledem k tomu, že v naší třídě jsou všechny děti zdravotně znevýhodněné, nebyla jsem si příliš jistá, zda je tento seminář vhodný i pro naše děti. Po jeho absolvování o tomto již nepochybuji a velice děkuji za příležitost se semináře zúčastnit.

V rámci semináře jsme měli možnost osobně si vyzkoušet 17 pokusů, u dvou pokusů jsme měli možnost nahlédnout na jeho přípravu (výroba octové rakety, loupání vajec pro líné) a pouze jeden pokus byl teoretický (výroba kyslíku biologickou cestou), a to z časových důvodů.

Lektoři semináře byli výborně připraveni. Na začátku každý účastník obdržel manuál, který obsahuje detailní popis jednotlivých pokusů, včetně soupisu pomůcek, postupů, vysvětlení a barevných obrázků. Na každý pokus jsme měli nachystané veškeré potřebné pomůcky, po jejich použití je lektoři okamžitě obměňovali za další potřebné. Pokusy na sebe plynule navazovaly.

Ke každému pokusu lektoři podali výklad, objasnili účel a následně slovně doprovázeli každý krok pokusu tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Případné dotazy okamžitě zodpovídali. Rovněž nás seznámili s bezpečnostními riziky při jednotlivých pokusech. Vše podávali takovým způsobem, abychom informace mohli dále předávat dětem.

Pokusy byly zvoleny tak, aby byly použitelné pro všechny věkové kategorie naší MŠ. Od nejlehčích pro malé děti, až po poměrně složité pro předškoláky. Všechny pokusy jsou pro děti přínosné – některé vedou děti k přemýšlení o fungování přírody, o šetření vodou, seznámí se s různými materiály a technikami, načerpají novou slovní zásobu, zopakují si geometrické tvary, atd. A to vše zábavnou, nenásilnou a zajímavou formou. Aby si mohly děti pokusy vyzkoušet, dostali jsme 3 sady pomůcek a materiálů.

Děkuji za skvělý zážitek.

Začínáme s vědou, a to s chutí a zábavně