Mgr. Jana Schánová – učitelka chemie ZŠ a MŠ Třebenice

Chemické pokusy, které předváděla paní učitelka, byly pro žáky velmi poutavé, zajímavé, perfektně vedené i s ohledem na bezpečnost práce. Dokázaly děti strhnout nejen k pozorování, ale i k účasti na pokusech a zdůvodňování dějů. Pokusy mohu vřele doporučit všem školám. Pro učitele je tu jen jeden problém. Žáci chtějí provádět další pokusy a dokonce škemrají i žáci 6. tříd, kteří pokusy neviděli. Takže po ukončení klasifikace pozorujeme tančící hrozinky, lodní výtah, sopku ze sody, octa a jaru, o bublinách ani nemluvím.

Dne 28. 5. 2015 naší školu navštívila paní učitelka z Libochovic spolu se svým žákem zapáleným pro chemii. Ve většině případů se na ukázky z různých předmětů těšíme jenom proto, že se nebudeme muset pár hodin učit. Ne jednou se již stalo, že bychom raději přednášku vyměnili zpět za hodiny. Ale dnešní ukázka pokusů z chemie se stala výjimkou. Paní učitelka si nás dokázala získat hned v prvních vteřinách, kdy za asistence jednoho z nás, nechala vybuchnout plechovku s vodíkem. Celá vyučovací hodina byla naplněna mnoha zajímavými pokusy a ještě více dotazy zvědavých žáků. Za bohužel tak krátkých 45 minut jsme otestovali své, jak jsme zjistili, nemalé znalosti chemie, ale zároveň jsme zjistili, kolik toho ještě o rozporuplných jevech v chemii nevíme.

Žákyně 9. třídy, ZŠ Třebenice