Cílem tohoto kurzu je zpestřit výuku v mateřské i základní škole o jednoduché, zábavné a poučné pokusy. Rádi bychom pomohli vzbudit u dětí zájem o přírodní vědy, podnítit je pro pozorování, zkoumání a samozřejmě naučit je popisovat jevy, které se dějí kolem nic. Díky tomu si děti i žáci rozšíří nejen obzor, ale i slovní zásobu. Pro účastníky kurzu je připravena řada jednoduchých, bezpečných, časově a finančně nenáročných pokusů, které lze aplikovat během výuky. Na těchto pokusech lze dětem snadno vysvětlit zákonitosti přírodních dějů. V neposlední řadě kurz nabízí k oživení výuky osvědčené typy pro přírodovědné exkurze. Pomůcky i pokusy jsou voleny s ohledem na věk dětí a možnosti školy. Na konci kurzu účastníci dostanou různé typy, jak získat pomůcky pro svoji výuku. Veškeré metodické a pracovní listy jsou účastníkům poskytnuty v tištěné podobě. Jako bonus jim jsou poskytnuty pomůcky pro nejoblíbenější experiment.

Cena: 940,- za účastníka

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina: pedagogové MŠ, 1. stupeň a volnočasových aktivit