Pro děti a žáky

Přímo u vás ve škole nabízíme

Vědecká show (45 min, 90 min)

Interaktivně, se zapojením co největšího počtu dětí, žáků, studentů a všech přítomných, předvedeme děje, které se běžně vyskytují kolem nás. Dle věku publika volíme ten nejvhodnější program, díky kterému zaujmeme i pobavíme ty nejmenší. Každá show je rozdělena do sekcí, každá sekce má své téma, směr, cíl a závěr. Snažíme se všem ukázat, že vědních oborů jako je chemie, fyzika, ale i matematika se děti bát nemusí. Všichni se u show baví, aniž by si uvědomovali, že se v podstatě „učí“ zákonitosti vědy.

Jelikož se snažíme zachovat co největší interakci s publikem, počet diváků je omezen na cca 40. Vhodné i pro MŠ.

Cena: 2500,- (45 minut) + doprava lektorů. Jsme schopni uspořádat až 8 představení v jeden den – např. i paralelně (od pěti vědeckých show je cena 2000,- za show).

Téma show:

 1. Efektní pokusy
 2. Van de Graaffův generátor
 3. Vlastnosti plynů (představení Teslova transformátoru)
 4. Světlo (nutnost mít dobré zatemnění učebny)
 5. Pokusy s kapalným dusíkem
 6. Vlastnosti látek
 7. Vědecké hračky
 8. Plasty a recyklace

Vědecké laborky pro děti (45 min, 90 minut)

Díky sofistikovaným experimentům se děti hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Naším cílem je u dětí a žáků probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují.

V MŠ a na 1. stupni ZŠ lze zařadit environmentální bádání nebo po předchozí domluvě uzpůsobit program přímo dle požadavků dané školy. Dále se specializujeme na doplnění praktické výuky pro 8. a 9. ročníky ve školách, kde nemají patřičné vybavení. Po domluvě s vyučujícím připravíme program přímo dle ŠVP dané školy.

Děti / žáci jsou rozděleni do skupinek po max. čtyřech. Ideální počet pro jedny laborky je cca 25 dětí / žáků. Vhodné pro děti již od 3 let.

Cena: 3000,- (90 minut) + doprava lektorů – vhodné pro předškoláky MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

2000,- (45 / 60 minut) + doprava lektorů – pro ZŠ / MŠ

 

Téma laborek:

 1. Hustota (Proč mořská voda nadnáší? Na množství záleží.)
 2. Na velikosti nezáleží – kostičková chemie
 3. Princip čistírny odpadních vod
 4. Kouzlo pH aneb barevnost roztoků
 5. Smyslová chemie
 6. Vědecké hračky

Netradiční hodina TV / ZTV (45 min, 90 min)

Cena:

2000,- / 45 minut

3000,- / 90 minut

 

Téma hodiny:

 1. Nožní klenba
 2. Posilování těla
 3. Funkční protahování těla
 4. Balanční pomůcky ve výuce

Pro pedagogy

Akreditované vzdělávací programy

Zábavné a smysluplné hodiny tělocviku

Webináře

Oblast TV

Název Délka Cena
Zásobník cviků pro obnovu správného držení těla I. část 6x 45 min 1350,-
Zásobník cviků pro obnovu správného držení těla II. část 4x 45 min 1150,-
Cvičení s rollery a jinými balančními pomůckami 5x 45 min 1350,-
Cviky pro zpevnění kotníku a nožní klenby 4x 45 min 950,-

Po absolvování obdržíte bonusová videa se cvičební hodinovou jednotkou, ve které jsou zapojeny naše děti.

Rozvoj přírodovědné gramotnosti:

 

 

Další nabízené webináře:

Název Zaměřeno na Délka Cena
Zábavné pokusy I. část Vlastnosti látek 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy II. část Voda 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy III. část Plyny 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy IV. část Světlo 4x 45 min 1000,-
Badatelsky orientovaná výuka v praxi MŠ a 1. stupeň 8x 45 min 2000,-
Badatelsky orientovaná výuka v praxi 2. stupeň a SŠ 8x 45 min 2000,-

Do vědeckých webinářů jsou zapojeny naše děti, máte tak možnost vidět jejich zapojení ů při BOV, sledovat myšlenkové mapy předškoláka, prvostupňového a druhostupňového dítěte. 

Webináře si můžete v průběhu dne kdykoli pustit, zastavit, vrátit. Po celou dobu jsme Vám k dispozici, odpovíme na Vaše dotazy, uvítáme Vaše připomínky.

VLASTNOSTI LÁTEK, VÝROBA VĚDECKÝCH HRAČEK  prožitkovými experimenty s dětmi pozorujeme různá skupenství látek, analyzujeme neznámé vzorky, zkoumáme různé vlastnosti látek. Vyrobíme si několik vědeckých hraček, díky kterým zaujmeme nejenom děti.

VODA seznámíme vás s různými vlastnostmi a anomálii vody, experimentálně nahlédneme do důležitosti čističky odpadních vod, pokusem dětem odpovíme, proč se nesmí pít slaná voda nebo na jakém principu funguje horkovzdušný balón.

PLYNY –  ukážeme si různé vlastnosti plynů – vzduch, kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, jejich postavení v životě člověka, efektivně demonstrujeme kyselost některých plynů nebo jejich rozdílnou hustotu vůči vzduchu.

SVĚTLO efektivní pokusy s teplým i studeným světlem, co vše kolem nás svítí, ukážeme vám, proč není vhodné mít kartáčky společně v místnosti s WC, vyrobíme svítící pěnu, dostanete typy na levné svítící látky a kouzelnické efekty pro děti a mnoho dalších zajímavých nápadů do výuky

BOV v praxi – cílíme rozvoj znalostí v technickém a přírodovědném prostředí již od mateřské školy. Díky připraveným badatelsky orientovaným experimentům lze rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi a žáky. Každý má možnost přijít na výsledek svojí cestou. Vzbuzujeme zájem nejen o technické, ale i přírodovědné obory.

Díky připraveným a v praxi odzkoušeným experimentům učitelům usnadňujeme práci s přípravou hodiny a pomáháme jim zpestřit výuku. Děti a žáci si na připravených experimentech mohou nejen vyzkoušet, co se v teorii naučili, ale také si ověřit nabyté znalosti, popřípadě u mladších dětí zkoumat svět kolem sebe a díky praxi časem pochopit teorii. Naším záměrem je učit pro život, ne pro školu, proto většina experimentů má propojení do praxe.