Pro děti a žáky

Přímo u vás ve škole nabízíme

Vědecká show (45 min, 90 min)

Interaktivně, se zapojením co největšího počtu dětí, žáků, studentů a všech přítomných, předvedeme děje, které se běžně vyskytují kolem nás. Dle věku publika volíme ten nejvhodnější program, díky kterému zaujmeme i pobavíme ty nejmenší. Každá show je rozdělena do sekcí, každá sekce má své téma, směr, cíl a závěr. Snažíme se všem ukázat, že vědních oborů jako je chemie, fyzika, ale i matematika se děti bát nemusí. Všichni se u show baví, aniž by si uvědomovali, že se v podstatě „učí“ zákonitosti vědy.

Jelikož se snažíme zachovat co největší interakci s publikem, počet diváků je omezen na cca 40. Vhodné i pro MŠ.

Cena: 2000,- (45 minut) + doprava lektorů. Jsme schopni uspořádat až 6 představení v jeden den.

Téma show:

 1. Efektní pokusy
 2. Van de Graaffův generátor
 3. Plyny
 4. Světlo (nutnost mít dobré zatemnění učebny)

Vědecké laborky pro děti (45 min, 90 minut)

Díky sofistikovaným experimentům se děti hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Naším cílem je u dětí a žáků probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují.

V MŠ a na 1. stupni ZŠ lze zařadit environmentální bádání nebo po předchozí domluvě uzpůsobit program přímo dle požadavků dané školy. Dále se specializujeme na doplnění praktické výuky pro 8. a 9. ročníky ve školách, kde nemají patřičné vybavení. Po domluvě s vyučujícím připravíme program přímo dle ŠVP dané školy.

Děti / žáci jsou rozděleni do skupinek po max. čtyřech. Ideální počet pro jedny laborky je cca 25 dětí / žáků. Vhodné pro děti již od 3 let.

Cena: 2000,- (90minut) + doprava lektorů – vhodné pro předškoláky MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

1500,- (60 minut) + doprava lektorů – pro MŠ

 

Téma laborek:

 1. Hustota (Proč mořská voda nadnáší? Na množství záleží.)
 2. Na velikosti nezáleží – kostičková chemie
 3. Princip čistírny odpadních vod
 4. Kouzlo pH aneb barevnost roztoků
 5. Smyslová chemie

Netradiční hodina TV / ZTV (45 min, 90 min)

Téma hodiny:

 1. Nožní klenba
 2. Posilování těla
 3. Funkční protahování těla
 4. Balanční pomůcky ve výuce

Pro pedagogy

Akreditované vzdělávací programy

Zábavné a smysluplné hodiny tělocviku

Webináře

Oblast TV

Název Délka Cena
Zásobník cviků pro obnovu správného držení těla I. část 6x 45 min 1350,-
Zásobník cviků pro obnovu správného držení těla II. část 4x 45 min 1150,-
Cvičení s rollery a jinými balančními pomůckami 5x 45 min 1350,-
Cviky pro zpevnění kotníku a nožní klenby 4x 45 min 950,-

Po absolvování obdržíte bonusová videa se cvičební hodinovou jednotkou, ve které jsou zapojeny naše děti.

Rozvoj přírodovědné gramotnosti:

AKTUÁLNĚ       

Badatelská výuka v praxi

Základní informace

 • Cena: 350 Kč včetně DPH za osobu (jsme plátci DPH)
 • Termín: 13.12. 2021 v čase 18:00 – 19:30 hodin
 • Místo: webinář (online přes MS Teams)
 • Lektor: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
 • webinář nemá akreditaci MŠMT, přesto obdržíte osvědčení o jeho absolvování
 • Pro koho je webinář určen:
  • pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ (jsou vítáni i ostatní)
 • Během 1,5 hodiny Vám předáme osvědčené typy na bezpečné experimenty, které dokáží děti nejenom nadchnout, ale i přirozeně a nenásilně poučit. Zvolené experimenty jsou jednoduché, bezpečné, časově a finančně nenáročné. Některé experimenty budou připomínat spíše kouzla založená na principu vědy.

Přihláška: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86iT_3UV0UOCgGCU78533mlBU6U1IBFEjoNvMftXNXBUN0VZMk9GNlZNU0pRVVc0UFIxNlMwSUZQRi4u

„Vyplněním registračního formuláře jste přihlášeni na webinář. Další informace Vám budou odeslány v nejbližších dnech. Pokud do několika dnů informace neobdržíte, kontaktujte nás na tel. +420 607 925 085 nebo marstafit@seznam.cz.“

 

Další nabízené webináře dočasně s akreditací MŠMT:

Název Zaměřeno na Délka Cena
Zábavné pokusy I. část Vlastnosti látek 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy II. část Voda 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy III. část Plyny 4x 45 min 1000,-
Zábavné pokusy IV. část Světlo 4x 45 min 1000,-
Badatelsky orientovaná výuka v praxi MŠ a 1. stupeň 8x 45 min 2000,-
Badatelsky orientovaná výuka v praxi 2. stupeň a SŠ 8x 45 min 2000,-

Do vědeckých webinářů jsou zapojeny naše děti, máte tak možnost vidět jejich zapojení ů při BOV, sledovat myšlenkové mapy předškoláka, prvostupňového a druhostupňového dítěte. 

Webináře si můžete v průběhu dne kdykoli pustit, zastavit, vrátit. Po celou dobu jsme Vám k dispozici, odpovíme na Vaše dotazy, uvítáme Vaše připomínky.

VLASTNOSTI LÁTEK, VÝROBA VĚDECKÝCH HRAČEK  prožitkovými experimenty s dětmi pozorujeme různá skupenství látek, analyzujeme neznámé vzorky, zkoumáme různé vlastnosti látek. Vyrobíme si několik vědeckých hraček, díky kterým zaujmeme nejenom děti.

VODA seznámíme vás s různými vlastnostmi a anomálii vody, experimentálně nahlédneme do důležitosti čističky odpadních vod, pokusem dětem odpovíme, proč se nesmí pít slaná voda nebo na jakém principu funguje horkovzdušný balón.

PLYNY –  ukážeme si různé vlastnosti plynů – vzduch, kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, jejich postavení v životě člověka, efektivně demonstrujeme kyselost některých plynů nebo jejich rozdílnou hustotu vůči vzduchu.

SVĚTLO efektivní pokusy s teplým i studeným světlem, co vše kolem nás svítí, ukážeme vám, proč není vhodné mít kartáčky společně v místnosti s WC, vyrobíme svítící pěnu, dostanete typy na levné svítící látky a kouzelnické efekty pro děti a mnoho dalších zajímavých nápadů do výuky

BOV v praxi – cílíme rozvoj znalostí v technickém a přírodovědném prostředí již od mateřské školy. Díky připraveným badatelsky orientovaným experimentům lze rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi a žáky. Každý má možnost přijít na výsledek svojí cestou. Vzbuzujeme zájem nejen o technické, ale i přírodovědné obory.

Díky připraveným a v praxi odzkoušeným experimentům učitelům usnadňujeme práci s přípravou hodiny a pomáháme jim zpestřit výuku. Děti a žáci si na připravených experimentech mohou nejen vyzkoušet, co se v teorii naučili, ale také si ověřit nabyté znalosti, popřípadě u mladších dětí zkoumat svět kolem sebe a díky praxi časem pochopit teorii. Naším záměrem je učit pro život, ne pro školu, proto většina experimentů má propojení do praxe.