V dnešní době má dost žáků problémy s plochou nohou, což se může projevit vadným držením těla, bolestmi kloubů a až hlavy.

Cílem kurzu je pomoci učitelům se zařazením zábavných cviků pro zlepšení stability kotníků a zpevnění nožní klenby. Pro účastníky je připravena brožura s předváděnými cviky.

Cvičební program připravila fyzioterapeutka a učitelka ZTV. Všechny cviky jsou odzkoušené v praxi při hodinách TV a žáci se při nich baví. Účastníci programu si sami na sobě vyzkouší diagnostiku ploché nohy, procvičí minimálně dvacet cviků pro zpevnění kotníků a nožní klenby, plus cviky pro relaxaci chodidla. Ukážeme účastníkům různé pomůcky pro cvičení (balanční podložky, masážní míčky, různé úseče), poradíme, kde pomůcky sehnat nebo jak si pomůcky vyrobit. Pro pedagogy je připravena brožura se zásobníkem cviků.

Správná péče o chodidla je důležitá již od dětství.

Cena: 950,- za účastníka

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina: všichni pedagogové